Adalar Müzesi - Museum of the Princes' Islands

Koleksiyon Hakkında

Adalar’ın jeolojik oluşumundan bugüne hikayesi yüzlerce obje, 20 bin Osmanlıca arşiv belgesi, 6 bin fotoğraf, yüzlerce belgesel kaydı, Adalar’ın bugününü belgeleyen güncel kayıtlar, Adalar’da faaliyet gösteren kurum arşivlerinden belgeler, Adalılar’ın geçici ve kalıcı bağışları ile anlatılıyor.

Müze Adalar’ın tarihi ve doğal mirasını, zengin çok kültürlü yaşamını kayıt altına alan, koruyan ve sergileyen temel bir koleksiyona sahip. Kuruluş sırasında bölümlere göre belirlenen malzeme müze programı çerçevesinde geçici veya kalıcı bağış olarak edinildi.

Müze’nin sınırlı kalıcı koleksiyonuna ek olarak geçici sergiler tematik, yeni ve ilgi çekici malzemeler ziyaretçinin müze ile sürekli ilişki kurmasına imkan verir.

Adalar Müzesi koleksiyonuna yeni malzeme müze bölümlerine, sergi temalarına katkısına göre değerlendirilerek edinilir.

Malzeme tarihsel, arşivsel, müzesel anlamına göre öncelikli olarak edinilir. Müze koleksiyonu ve arşivinde yer alan malzemeler arasında başka bir hiyerarşik sınıflandırma yapılmaz.

Bir kent müzesi olarak sözlü tarih kayıtları, filmler ve diğer sayısal kayıt ve belgeler koleksiyonun vazgeçilmez önemli bir bölümünü oluşturur.

Hızla değişen kent yaşamının temaları Müze’nin koleksiyon çeşitliliğini belirler.

Müze arşivi Adalar ile ilgili Dünya ve Türkiye’den önemli arşivlerin bilgisini bir araya toplamayı hedefler. Osmanlı arşivlerinden Adalar konulu belgelerin kopyalarına sahiptir.

Adalar Müzesi bağışlanmak istenen malzemenin benzerine veya başka bir kopyasına sahipse, bağışı kabul etmeme veya depoda tutma kararı verebilir. Söz konusu karar Müze’nin sınırlı sergileme ve depolama alanlarına bağlı olarak alınır.

Tüm bağışçılar ile sözleşme imzalanır ve haklar karşılıklı olarak koruma altına alınır.

Müze bağışçılarını malzemenin sergilenmesi esnasında ilan eder.

 
Buradasınız: Anasayfa MÜZE Adalar Müzesi Koleksiyon Hakkında

PAYLAŞIN

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed